Основно јавно обвинителство – Гостивар

             Адреса: Живко Брајкоски бб, 1230 Гостивар

           телефон: +389  042 217 288

           факс:  +389  042 217 288

Основното јавно обвинителство – Гостивар е основано во 1946 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Гостивар како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Гостивар

 

746 total views, 2 views today