Основно јавно обвинителство Кавадарци

    Адреса: Едвард Кардељ бб, 1430 Кавадарци

телефон: +389   043 415 115

факс: +389  043 412 701

Основното јавно обвинителство Кавадарци е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Кавадарци и Неготино. За својата работа одговара пред ВЈО Скопје, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Кавадарци за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Кавадарци

1,201 total views, 1 views today