Основно јавно обвинителство Охрид

Адреса: Македонски Просветители бб, 6000 Охрид

телефон: +389  046 263 382

факс: +389  046 263 382

Основното јавно обвинителство Охрид е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Охрид како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Охрид за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Охрид

2,830 total views, 2 views today