Основно јавно обвинителство – Охрид

Адреса: Македонски Просветители бб, 6000 Охрид

телефон: +389  046 263 382

факс: +389  046 263 382

Основното јавно обвинителство – Охрид е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Охрид како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Битола, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Охрид

2,274 total views, 7 views today