Основно јавно обвинителство – Свети Николе

 Адреса: Ленинова бб, 2220 Свети Николе

телефон: +389   032 444 154

факс: +389   032 444 154

Основното јавно обвинителство – Свети Николе е основано во 1973 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Свети Николе. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Свети Николе

778 total views, 2 views today