Основно јавно обвинителство Струмица

 Адреса: Ленинова бб, 2400 Струмица

телефон: +389   034 321 593

факс: +389   034 326 550

Основното јавно обвинителство Струмица е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Струмица како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Штип, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Струмица за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Струмица

4,119 total views, 2 views today