Основно јавно обвинителство Тетово

    Адреса: ул.Илинденска бр.70, 1200 Тетово

телефон: +389   044 335 591

факс:  +389   044 335 546

Основното јавно обвинителство Тетово е основано во 1945 година. Функционира на подрачјето на Основниот суд во Тетово како основно јавно обвинителство со проширена надлежност. За својата работа одговара пред ВЈО Гостивар, како и пред Советот на јавните обвинители.

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Тетово за 2018 година

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство Тетово

2,143 total views, 4 views today